Closed

Zadania inf

1. Wprowadzenie ogólne i podstawy teoretyczne

Dokonaj pełnego procesu modelowania dowolnego wybranego zjawiska fizycznego (np. gotowania wody w czajniku od temperatury pokojowej do stanu wrzenia, lotu pocisku armatniego, wystrzelonego pod określonym kątem do poziomu itp.) Przejdź od słownego opisu własności i zachowania przedmiotu modelowania do odpowiednich równań matematycznych, opisujących parametry i zjawiska fizyczne, zachodzące w modelowanym środowisku. Na koniec utwórz szkic programu, który mógłby posłużyć do zasymulowania stworzonego modelu za pomocą uniwersalnej notacji (diagramów) UML.

Wszystkie uzyskane rezultaty wklej do dokumentu tekstowego

2. Zagadnienia rzutów

Zagadnienia rzutów: poziomego oraz ukośnego należą do jednych z podstawowych zadań klasycznej dziedziny fizyki (mechaniki), jaką jest kinematyka. Zapoznaj się z podstawowymi właściwościami tych zjawisk fizycznych, które w satysfakcjonujący sposób opisano i omówiono m.in. pod poniższymi linkami:

[login to view URL](fizyka)

[login to view URL]

[login to view URL]

[login to view URL](fizyka)

[login to view URL]

[login to view URL]

Uwaga: w Internecie (wyszukiwarka Google, hasła: "rzut poziomy wiki" oraz "rzut ukośny wiki") dostępnych jest wiele ciekawych i poprawnych materiałów na podane tematy, jednak podane linki w zupełności wystarczą do przyswojenia niezbędnej do realizacji tego zadania wiedzy.

Na podstawie uzyskanej wiedzy:

a) opisz kolejno swoimi słowami charakterystyki obu tych zjawisk, przytaczając podstawowe wielkości i wzory fizyczne, które je definiują, oraz rysunki przybliżające ich istoty (uwaga: nie ma obowiązku korzystania wyłącznie ze wskazanych źródeł, jednak w pracy na końcu należy podać linki do źródeł, z których korzystano),

b) dokonaj porównania obu tych zjawisk biorąc pod uwagę ich wszelkie podobieństwa i różnice; odpowiedz także na pytanie, czy Twoim zdaniem któreś z tych zjawisk można uznać jako przypadek szczególny lub uogólnienie drugiego z nich?

c) dla obu typów rzutów podaj parametry początkowe, niezbędne do jednoznacznego określenia przebiegu tych zjawisk. Następnie zbierz w formie tabelarycznej kluczowe wzory, opisujące: zasięg i czas lotu, prędkość końcową i wysokość maksymalną, prędkości i położenia chwilowe (w funkcji czasu) - z rozbiciem na składowe wzdłuż osi Ox oraz Oy. Nazwy rzutów umieść w nagłówkach kolumn, natomiast nazwy przytaczanych kluczowych parametrów w nagłówkach wierszy tabeli.

Wszystkie uzyskane rezultaty wklej do dokumentu tekstowego jako pdf

Moduł 3. Modelowanie biznesowe

Stwórz i przedstaw prosty matematyczny model teoretyczny wybranego procesu biznesowego (np. rejestru dostarczeń i wydań ze stanu magazynowego wybranego sklepu). Model ten powinien uwzględniać ilości asortymentu danego rodzaju oraz zdarzenia ich obsługi (terminy i ilości przyjęcia/wydania).

4. Programowanie liniowe oraz nieliniowe

Dokonaj analizy porównawczej (wskazane ujęcie tabelaryczne) metod optymalizacji: gradientu prostego, najszybszego spadku, Newtona, quasi-Newtona, gradientu sprzężonego, złotego podziału oraz Gaussa-Seidla. W porównaniu weź pod uwagę następujące kryteria:

a) konieczność znajomości wartości f-cji F(x) w każdym kroku optymalizacji,

b) konieczność znajomości gradientu f-cji DF(x) w każdym kroku optymalizacji,

c) złożoność programowa implementacji,

d) potencjalna szybkość działania, mierzona nakładem obliczeniowym pojedynczej iteracji optymalizacji,

e) potencjalna skuteczność mierzona odpornością na trudne przypadki optymalizacyjne: tzw. wielokrotne "gęste minima lokalne" oraz tzw. "doliny bananowe".

Wszystkie uzyskane rezultaty wklej do dokumentu tekstowego jako pdf

Skills: C Programming, C++ Programming, MySQL, Matlab and Mathematica

See more: inf files options uvnc, count characters inf file script, usbccidsys inf, earning 1 per minute, fast ammo inf ammo hack warrock, html iframe inf pages joomla, ci centosconsole, ci design, ci indicator mq4, ci logo, ci logo design, ci logos, ci manager linux, ci package, ci sample cms, ci webshop codeigniter, gitlab ci exit 1, talend ci cd 7.1 1

About the Employer:
( 1 review ) Warsaw, Poland

Project ID: #30498698

2 freelancers are bidding on average $148 for this job

saadtariq329

Hello, I just have a glance over your venture’s description, it’s totally belongs to me. I feel pleasure to say that I’m an accurate person for you as I have extensive experience in the required field. Precisely I have More

$140 USD in 7 days
(2 Reviews)
3.1
dealzdekho

Hello, I have just gone through your requirement which is mentioned in your project (Zadania inf) and would like to work on your project. I have fully understand all your requirements which is mentioned in project deta More

$155 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0