Closed

Napisanie kwerendy w arkuszach google

Potrzebuję kwerendę w arkuszach google, która będzie się automatycznie aktualizować i zaciągać dane z innego arkusza. Arkusz około 5000 wierszy. Kwerenda ma wyszukiwać i sumować dane ograniczone data i miejscem przeznaczenia oraz pokazywać informacje w % całości.

Skills: Google App Engine, SQL

See more: strony freelancer, strony dla freelancerw, ruch na, projekt strony, generuj, freelanser strony, freelancerzy ktrzy robi strony, freelancer polsce strony, darmowe strony freelancer, opis strony, budowa strony, strony randkowe, updating data google map, google product search data, google maps collecting data, service data entry google, google data entry job

About the Employer:
( 0 reviews ) Ustka, Poland

Project ID: #11821745